Ryhmät

Partiossa toimitaan ryhmässä. Jotta toiminta olisi jokaiselle mielekästä ja tarpeeksi haastavaa, on partiolaiset jaettu ikäkausiin:

  • Sudenpennut (7-9 v.)
  • Seikkailijat (10-12 v.)
  • Tarpojat (12-15 v.)
  • Samoajat (15-17 v.)
  • Vaeltajat (18-22 v.)
  • Perhepartiolaiset (0-2v ja 4-6v yhdessä lähipiirin aikuisen kanssa)

Kukin ikäkausi toteuttaa omaa ohjelmaansa koloilloissa, retkillä ja leireillä. Koloillat ovat viikoittain järjestettäviä kokouksia, joissa tehdään yhdessä ja opitaan uutta. Eri ikäkausilla on erilaisia aktiviteetteja. Retket ovat päivän tai muutaman mittaisia. Retkillä partiolaiset tekevät kaikkea sitä mihin ei ole mahdollisuutta normaaleissa koloilloissa. Leirit ovat yleensä lippukunnan, piirin tai Suomen Partiolaisten järjestämiä kokemusrikkaita tapahtumia kaikille partiolaisille.

Lapin Kiehisissä ja Kivekkäissä on tällä hetkellä kuusi toimivaa ryhmää: seikkailijatytöt (10-12v), seikkailijapojat (10-12v), tarpojatytöt 12-15v) tarpojapojat, (12-15v), samoajat (15-17v) sekä perhepartio (alle kouluikäiset lähipiirin aikuisen kanssa, jäseniksi 4-6 -vuotiaina.)

Vähemmän aktiivisesti toimivat: vaeltajaryhmä Ketut ja vaeltajaryhmä Laulavat nälkäkurjat sekä aikuispartioryhmä.